Inici del Contingut

Per què estudiar?

El títol de grau en Psicologia vol formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. I tot això fer-ho en tres àmbits, l'educatiu, el social i el clínic. I properament aquest exercici estarà regulat per llei per permetre l'exercici professional adequat.

Sortides professionals

Àmbit sanitari (per poder exercir en aquest àmbit és obligatori disposar del títol de psicòleg general sanitari)

 • Centres sanitaris de salut mental infantil i juvenil
 • Centres sanitaris de salut mental de persones adultes
 • Unitats hospitalàries d'aguts
 • Neuropsicologia
 • Cures pal·liatives
 • Centres sociosanitaris de malalties cròniques
 • Agències de salut pública
 • Serveis socials d'administracions públiques
 • Centres de dia
 • Centres de tractament de toxicomanies
 • Serveis sociosanitaris per a persones discapacitades
 • Centres per a gent gran

Àmbit no sanitari

 • Recursos humans i psicologia del treball
 • Assessorament i avaluació psicològica en l'àmbit educatiu
 • Assistència psicològica en presons o centres de reinserció social
 • Psicologia forense i peritatge judicial
 • Psicologia de l'esport
 • Seguretat viària
 • Dinamització social
 • Atenció a col·lectius desafavorits
 • Publicitat i màrqueting
 • Docència i recerca científica

Mencions

Cursant 30 crèdits de cada menció:

 • Menció en Psicologia de la Salut
 • Menció en Psicologia Educativa
 • Menció en Psicologia Social i de les Organitzacions