Inici del Contingut

Per què estudiar?

El títol de grau en Psicologia vol formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb les destreses i habilitats bàsiques per avaluar i intervenir en l'àmbit individual i social al llarg del cicle vital, per tal de promoure i millorar la salut i la qualitat de vida. I tot això fer-ho en tres àmbits, l'educatiu, el social i el clínic. I properament aquest exercici estarà regulat per llei.per permetre l'exercici professional adequat.