Inici del Contingut

Guies docents 2013-14

Pla d'estudis del grau en Psicologia 2013-14
Optatives ofertades 2013-14

PRIMER CURS (63 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102800 Processos Psicològics Bàsics I FB Anual 12
102806 Antropologia Sociocultural i Educació FB Anual 9
102808 Bases Biològiques de la Conducta I OB Anual 12
102802 Estructura i Funció de l'Organisme Humà FB Anual 9
102809 Mètodes, Disseny i Tècniques d'Investigació Psicològica OB 1 6
102803 Estructura i Funció del Sistema Nerviós FB Anual 9
102804 Estadística I FB 2 6

 

SEGON CURS (57 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102801 Processos psicològics bàsics II FB Anual 9
102805 Estadística II FB 1 6
102811 Psicologia evolutiva OB 1 6
102815 Psicologia de la personalitat OB 1 6
102816 Psicologia diferencial OB  1  6
102817 Psicopatologia OB 2 6
102810 Psicometria OB 2 6
102812 Psicologia de l'educació OB 2 6
 102820 Psicologia social  OB  2  6

 

TERCER CURS (63 crèdits)
102807 Història de la psicologia OB Anual 12
102813 Diagnòstic en educació OB Anual 9
102814 Intervenció en dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament OB Anual 9
102840 Pràctiques externes àmbit educatiu I PR Anual 6
102841 Pràctiques externes àmbit social I PR Anual 6
102842 Pràctiques externes àmbit clínic I PR Anual 6
102821 Psicologia dels grups i de les organitzacions OB 1 6
102822 Avaluació i intervenció psicològica en les organitzacions OB 2 9

 

QUART CURS (57 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102823 Avaluació i intervenció psicosocial OB Anual 9
102818 Avaluació i diagnòstic psicològic OB 1 6
102843 Intensificació pràcticum educatiu II PR 1 6
102845 Intensificació pràcticum clínic II PR 1 6
102846 Intensificació pràcticum social II PR 1 6
102819 Tècniques de tractament psicològic OB 2 6
102844 Treball fi de grau PR 2 10

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102827 Trastorns de l'audició i del llenguatge OP 1 6
102829 Psicofarmacologia i drogodependències OP 1 6
102836 Psicologia social del consum OP 1 6
102826 Psicogerontologia OP 2 6
102831 Psicologia de l'esport i de l'activitat física OP 2 6
102838 Psicologia del conflicte, negociació i mediació OP 2 6