Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Psicologia
Branca de coneixement: Ciències de la Salut (branca principal) / Ciències Socials i Jurídiques (branca secundària)
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Psicologia per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

Pla d'estudis i guies docents

Pla d'estudis i guies docents fins la promoció 15/16 Pla d'estudis i guies docents a partir de la promoció 16/17