Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents (a partir de la promoció 16/17)

Pla d'estudis -reverificat- del grau en Psicologia

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) = Troncal (T) 60
Matèries obligatòries (B) = Dicàctico Disciplinar (DD) 102
Matèries optatives (O) (30cr. menció + 18cr.) 48
Pràcticum 18
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240

 

Guies docents 2017-18

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102900 Psicobiologia del desenvolupament humà FB 1 6
102901 Estructura i funció del sistema nerviós FB 1 6
102906 Atenció i percepció FB 1 6
102942 Història de la psicologia FB 1 6
102910 Mètodes d'investigació en Psicologia DD 1 6
102902 Comportament humà i evolució FB 2 6
102903 Motivació, emoció i memòria FB 2 6
102904 Aprenentatge i condicionament FB 2 6
102908 Estadística bàsica FB 2 6
102907 Desenvolupament humà en contextos educatius i socials FB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102909 Estadística inferencial en psicologia DD 1 6
102944 Psicologia de la personalitat DD 1 6
102945 Psicologia diferencial DD 1 6
102914 Psicologia del cicle vital DD 1 6
102948 Psicologia social DD 1 6
102943 Psicometria DD 2 6
102911 Neurociència i conducta DD 2 6
102946 Psicopatologia DD 2 6
102947 Psicologia de l'educació DD 2 6
102949 Psicologia els grups i de les organitzacions DD 2 6