Inici del Contingut

Guies docents 2018/2019 (a partir de la promoció 16/17)

Pla d'estudis -reverificat- del grau en Psicologia
Optatives ofertades 2018-2019

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102900 Psicobiologia del desenvolupament humà FB 1 6
102901 Estructura i funció del sistema nerviós FB 1 6
102906 Atenció i percepció FB 1 6
102942 Història de la psicologia FB 1 6
102910 Mètodes d'investigació en Psicologia DD 1 6
102902 Comportament humà i evolució FB 2 6
102903 Motivació, emoció i memòria FB 2 6
102904 Aprenentatge i condicionament FB 2 6
102908 Estadística bàsica FB 2 6
102907 Desenvolupament humà en contextos educatius i socials FB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102909 Estadística inferencial en psicologia DD 1 6
102944 Psicologia de la personalitat DD 1 6
102945 Psicologia diferencial DD 1 6
102914 Psicologia del cicle vital DD 1 6
102948 Psicologia social DD 1 6
102943 Psicometria DD 2 6
102911 Neurociència i conducta DD 2 6
102946 Psicopatologia DD 2 6
102947 Psicologia de l'educació DD 2 6
102949 Psicologia els grups i de les organitzacions DD 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
102905 Llenguatge i raonament FB 1 6
102912 Avaluació psicològica DD 1 6
102915 Diagnòstic en educació DD 1 6
102917 Avaluació i intervenció psicosocial DD 1 6
102938 Pràctiques I PR 1 6
102913 Intervenció cognitivoconductual DD 2 6
102916 Intervenció en dificultats de l'aprenentatge i transtorns del desenvolupament DD 2 6
102918 Avaluació i intervenció psicològica en organitzacions DD 2 6
102939 Pràctiques II PR 2 6

 

OPTATIVES TERCER CURS
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102919 Psicologia forense OP 2 6
102926 Plurilingüísme i educació OP 2 6
102951 Psicologia social del consum, del màrqueting i de la publicitat OP 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits) (a partir del curs 2019-2020)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102940 Pràctiques III PR 1 6
102941 Treball final de grau TFG Anual 12

 

OPTATIVES QUART CURS (a partir del curs 2019-2020)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102921 Psicofarmacologia OP 1 6
102925 Prevenció de riscos laborals OP 1 6
102927 Instruments per a l'avaluació psicoeducativa OP 1 6
102928 Creativitat, cognició i tecnologia OP 1 6
102932 Psicologia i empresa: gestió de recursos humans OP 1 6
102934 Intervenció amb persones en risc d'exclusió social OP 1 6
102922 Introducció a la neuropsicologia OP 2 6
102924 Psicologia de l'activitat física i l'esport OP 2 6
102931 Desenvolupament infantil i atenció primerenca OP 2 6
102950 Psicogerontologia OP 2 6
102933 Mediació i resolució de conflictes OP 2 6
102936 Psicologia comunitària OP 2 6