Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents (fins la promoció 15/16)

Pla d'estudis del grau en Psicologia
Optatives ofertades 2019-2020
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 126
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 24
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240

 

Guies docents 2018-19

QUART CURS (57 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102823 Avaluació i intervenció psicosocial OB Anual 9
102818 Avaluació i diagnòstic psicològic OB 1 6
102843 Intensificació pràcticum educatiu II PR 1 6
102845 Intensificació pràcticum clínic II PR 1 6
102846 Intensificació pràcticum social II PR 1 6
102819 Tècniques de tractament psicològic OB 2 6
102844 Treball fi de grau PR 2 6

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102828 Instruments per a l'avaluació psicopedagògica. Casos pràctics OP 1 6
102829 Psicofarmacologia i drogodependències OP 1 6
102836 Psicologia social del consum, del màrketing i de la publicitat OP 1 6
102826 Psicogerontologia OP 2 6
102831 Psicologia de l'esport i de l'activitat física OP 2 6
102838 Psicologia del conflicte, negociació i mediació OP 2 6