Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents (fins la promoció 15/16)

Pla d'estudis del grau en Psicologia
Optatives ofertades 2017-2018
Prerequisits

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 126
Matèries optatives (O) 24
Pràcticum 24
Treball de fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240

 

Guies docents 2017-18

TERCER CURS (57 crèdits)
102813 Diagnòstic en educació OB Anual 9
102814 Intervenció en dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament OB Anual 9
102840 Pràctiques externes àmbit educatiu I PR Anual 6
102841 Pràctiques externes àmbit social I PR Anual 6
102842 Pràctiques externes àmbit clínic I PR Anual 6
102821 Psicologia dels grups i de les organitzacions OB 1 6
102852 Història de la psicologia OB 1 6
102822 Avaluació i intervenció psicològica en les organitzacions OB 2 9
102853 Psicologia actual, ètica i deontologia OB 2 6

 

QUART CURS (57 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102823 Avaluació i intervenció psicosocial OB Anual 9
102818 Avaluació i diagnòstic psicològic OB 1 6
102843 Intensificació pràcticum educatiu II PR 1 6
102845 Intensificació pràcticum clínic II PR 1 6
102846 Intensificació pràcticum social II PR 1 6
102819 Tècniques de tractament psicològic OB 2 6
102844 Treball fi de grau PR 2 6

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102828 Instruments per a l'avaluació psicopedagògica. Casos pràctics OP 1 6
102829 Psicofarmacologia i drogodependències OP 1 6
102836 Psicologia social del consum OP 1 6
102826 Psicogerontologia OP 2 6
102831 Psicologia de l'esport i de l'activitat física OP 2 6
102838 Psicologia del conflicte, negociació i mediació OP 2 6