Inici del Contingut

Treball final

Inscripció al Treball Final de Grau

 

ECTS: 6

Normatives:

Documentació
Requisits previs

Tenir 150 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I.

 
Sistemes d'avaluació
Valoració de l'article  
 40%
 Defensa de l'article  40%
 Valoració del procés pel tutor  20%

 

Activitats formatives

Disseny, elaboració i defensa d'un treball científic o professional adaptat als estàndards d'una publicació científica.