Inici del Contingut

Treball final

Inscripció al Treball Final de Grau

 

ECTS: 6

Normatives:

Documentació
Requisits previs

Tenir 150 crèdits aprovats, incloent Pràctiques I.

Sistemes d'avaluació
  • Valoració de l’elecció del tema, planificació i del procés d’elaboració del treball: 20%
  • Valoració del treball (informe d’investigació): 60%
  • Defensa del treball (pòster científic més preguntes): 20%