Inici del Contingut

Informació general

Aplicació de gestió de pràctiques

 

1. Normativa
 
2. Organització

2.1 Requisits previs

Per al pràcticum de tercer cal haver superat 105 ECTS.
Per al pràcticum de quart cal haver superat el pràcticum de tercer.

2.2 Calendaris de pràctiques

 
3. Centres de pràctiques 2018/2019

Carta d'acceptació del centre [català]   [castellà]

Pràcticum 3r curs, 1r semestre

Pràcticum 3r curs, 2n semestre

Pràcticum 4t curs

 
4. Informació per als tutors

 

5. Documentació