Inici del Contingut

Objectius formatius

El Pràcticum és un element primordial per a la capacitació professional que recull el nostre pla d'estudis en què han de desenvolupar una sèrie de competències professionals i s'espera que adquireixin els següents objectius formatius:

  • Percepció i valoració de la realitat
  • Dissenyar i desenvolupar actuacions professionals
  • Valorar d'una manera crítica les seves actuacions
  • Manejar informació científica i tecnològica
  • Treballar en equip
  • Assumir i defensar els valors professionals
  • Dissenyar estratègies en la recerca o millora d'ocupació