Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Psicologia

Curs acadèmic

2020/2021

Crèdits ECTS

240

Preu ECTS

25,04€

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2010/2011

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

60

Coordinador/a

Clara Maria Sansó Galiay fepts.coordgps@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

L'ensenyament del grau té com a objectiu oferir a l'estudiant una formació que el prepari per inserir-lo en el mercat laboral, amb formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris, i que li permeti continuar formant-se professionalment, tant a través de màsters professionalitzadors per aprofundir en aspectes concrets de la professió, com de màsters d'investigació i acadèmics que li obrin les portes a la investigació i l'elaboració de la tesi doctoral.

En el cas de Psicologia, els fonaments disciplinaris inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà, així com les habilitats bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica.

Aquest grau habilita per poder exercir la professió de psicòleg en els termes previstos per la llei i proporciona les competències professionals de la psicologia, amb excepció dels camps en què titulacions oficials de nivell superior estableixin competències específiques o especialment regulades.