Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Psicologia    

L'ensenyament del grau té com a objectiu oferir a l'estudiant una formació que el prepari per inserir-lo en el mercat laboral, amb formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris, i que li permeti continuar formant-se professionalment, tant a través de màsters professionalitzadors per aprofundir en aspectes concrets de la professió, com de màsters d'investigació i acadèmics que li obrin les portes a la investigació i l'elaboració de la tesi doctoral.

En el cas de Psicologia, els fonaments disciplinaris inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà, així com les habilitats bàsiques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica.

Aquest grau habilita per poder exercir la professió de psicòleg en els termes previstos per la llei i proporciona les competències professionals de la psicologia, amb excepció dels camps en què titulacions oficials de nivell superior estableixin competències específiques o especialment regulades.